BARSINGHA VILLA BY ASAVARI

NH 11, Village Bap, district Jodhpur, Phalodi, Rajasthan 342307
E-Mail :  book@asavarihotels.com
Phone : Phone :91-8800507181
Railway station – Bap (5 Kms), Phalodi (40 kms)
Airport – Bikaner (132 kms) Jodhpur (172 kms)

© Copyright 2020 - Best Luxury Hotels Bap Phalodi Barsingha Villa By Asavari
× WhatsApp Online Chat